Hur man skriver pythonkod

VECKANS INNEHÅLL

Kommentarer

Man kan kommentera sin kod genom att börja skriva #

# denna kod är en kommentar

Indentering

Kur koden är indenterad, alltså hur mycket mellanrum det är i början på en ny rad, påverkar hur datorn tolkar koden.

print("hej")

print("hopp")

Är alltså inte detsamma som

print("hej")

print("hopp")

Variabler

För att datorn ska kunna lagra information används variabler. En variabler har ett namn och innehåller en viss typ av information. Om jag vill skapa en variabel med namnet min_alder och lagra heltalet 27 i den,  skriver jag:

min_alder = 27

Jag kan sedan uppdatera värdet som lagras i denna variabel hur många gånger jag vill. Vill jag sedan använda informationen jag lagrat i min_alder för att exempelvis skriva ut denna på skärmen, skriver jag:

print(min_alder)

Datatyper

Olika typer av information kan lagras i variabler. Fyra vanliga typer är:

 • Heltal – Även känt som integer eller int – Exempel: 27
 • Decimaltal – Även kallat float, och skrivs med decimalpunkt – Exempel: 0.67
 • Textsträngar – Även kallade string och skrivs omslutna av citationstecken –  Exempel: "snabbkaffe"
 • Booleaner – Eller booleans på engelska, är en datatyp som endast kan ha ett av två tillstånd, True eller False – Exempel: True

Aritmetiska operatorer

I python fungerar vanliga aritmetiska operatorer som man kan förvänta sig och de skrivs på följande sätt:

 • Addition: +
 • Subtraktion: –
 • Multiplikation: *
 • Division: /
 • Exponent: **
 • Heltalsdivision: //
 • Rest vid heltalsdivision, även kallat modulo: %

VECKANS UPPGIFT

Denna veckas uppgift handlar om att färdigställa ett program som ska räkna ut totalnotan för ett restaurangbesök. Posterna är följande:

 • Pris för måltid:  109.90
 • Moms: 6,75%
 • Dricks: 15%

Byt ut frågetecknen i koden nedan mot siffror, variabler och operatorer, så att programmet räknar ut totalbeloppet för pris inklusive moms, samt dricks på hela produkten.

Om ni stöter på problem eller frågor är det bara posta ett inlägg i forumet under “Vecka 1”. Vi kommer finnas tillgängliga för live-handledning på plattformen tisdag kl 18:30 och onsdag kl 11:30. Ni behöver inte skicka in uppgiften till oss för att få den rättad, utan vi kommer på fredag gå igenom uppgiften tillsammans så får ni en möjlighet att verifiera om ni gjort rätt.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment