Om Kodstund

Detta är ett öppet tillgängligt arkiv av en programmeringskurs som genomförts av RISE tillsammans med projektet Makerskola och Academedia, under våren 2018. Kursen hölls av två anställda från RISE i Göteborg: Marcus Tyren och Niklas Carlborg. Utbildningen är framtagen på kort varsel och syftar till att erbjuda en utbildning i programmering för lärare i åk 7-9 och gymnasieskola, för att tillgodose ett behov där utbildning saknas.